--- Update 18 mei 2018 ---

Beste Militracks-vrienden,

Alle transporten lopen. Het gaat gebeuren!

Tot (over-) morgen!
Het Militracks Team


foto door Diederik Vandendriessche